- og velkommen til sognets hjemmeside. Her kan du læse lidt om, hvem vi er, og hvad vi har at byde på. Vil du vide det hele, må du nok selv møde op!


Der har været afholdt menighedsrådsvalg 
d. 15. september 2020 i Laden

Vi byder velkommen til vores nye menighedsråd for funktionsperioden 2020-2024
Det er muligt at opstille en alternativ liste i forhold til de valgte ved at indgive en kandidatliste senest 13. oktober 2020.
Nærmere information kan fås ved henvendelse til Freddy Lund Petersen på 40296061.

Indskrivning til konfirmation 2021

Så er der åbnet for indskrivning til konfirmation 2021. Det kan du gøre her


CORONA information

Ift. sundhedsmyndighedernes retningslinier tillader Hellig Kors Kirkes størrelse, at der befinder sig 57 personer  når der synges, idet der skal være 2 meter til alle sider (fra næse til næse). Undtaget er personer fra samme husstand. Når der ikke synges kan der være 180 personer på samme tid.
Jyllinge Kirke er lukket for tjenester og handlinger - indtil videre til 30. november. Det er dog stadig muligt besøge begge kirker til dagligt, blot der udvises forsigtighed og ansvarlighed ift. corona-smitte. Læs skiltene og følg retningslinierne.

 

AMEN

Her kan du læse det nyeste og tidligere udgaver af magasinet AMEN