Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vision for Jyllinge Sogns Menighedsråd for perioden 2017-2025

Visionen for Jyllinge Sogns Menighedsråd for perioden 2017-2025 er

MISSION:
At gøre vores til, at flest mulig møder kirken og det kristne budskab, og at skabe de bedst tænkelige rammer for et bredt og alsidigt folkeligt engagement i kirkelivet for alle aldersgrupper, samt at skabe den mest hensigtsmæssige organisering af rammerne herfor.
VISION:
 • at kirkens gudstjenesteliv og øvrige aktiviteter har en mangfoldighed, så der er mange åbne døre ind til kirken
 • at kirken tilbyder rum for fordybelse, trøst og fred
 • at vi har omsorg for dem, der har det svært, og dem, der har særlige behov
 • at kirken har en synlig og aktivt opbyggende rolle i lokalsamfundet, så alle i sognet kan sige ”vi” og ”vores” om kirken og det kirkelige liv
 • at folk i sognet ved, hvad kirken står for indholdsmæssigt, og at dette genspejles i kirkens aktiviteter
 • at vi er en god samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og at kirken forbliver kirke i samarbejdsrelationerne
 • at kirken påtager sig en dannelses- og en kulturskabende opgave i lokalsamfundet
 • at vi tør forny os uden at tabe traditionen
 • at kirken i sit arbejde er imødekommende, inkluderende, rummelig og engagerende
 • at også de fysiske rammer er indbydende og imødekommende
 • at vi kommunikerer bredt og med mange forskellige medier for at nå flest muligt
 • at kirken er et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige